Upozornenie na nepravé dokumenty

Na Bernolákovej ulici sa objavili letáky, ktoré popisujú zrušenie parkoviska a výstavbu ihriska. Na plagáte sa uvádza, že ide o návrhy Občianskej rady Radvaň. Upozorňujeme, že nejde o pravé dokumenty, a Občianska rada s týmto plagátom nemá nič spoločné. Pripomienky OR Radvaň k riešeniu parkovania na Benolákovej ulici možno nájsť na stránke http://www.bbradvan.sk/stanovisko-or-radvan-k-navrhu-statickej-dopravy-na-uzemi-radvane