Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru mestskej časti

Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru mestskej časti Banská Bystrica volebný obvod č. 6 (Radvaň) zo dňa 17. 01. 2019