Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 12.1.2016

Priložené súbory: 

Program

1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady

2. Slovo pre hostí

3. Informovanie o zasadnutí Výboru mestských častí

4. Detský karneval

5. Ihriská a športovisko v areáli školy

6. Zriadenie spoločenského centra

7. Rôzne

V priloženom súbore si môžete stiahnuť zápisnicu z januárového zasadnutia Občianskej rady Radvaň.