Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 2.2.2016

Priložené súbory: 

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady
  2. Slovo pre hostí
  3. Bárczyovský kaštieľ v Radvani
  4. Zriadenie spoločenského centra
  5. Vízia a koncepcia rozvoja Radvane
  6. Investičné akcie na rok 2016
  7. Radvanský karneval
  8. Poverenia
  9. ​Rôzne