Radvaň - súhrn podnetov a požiadaviek OR Radvaň na roky 2017-2018

Občianska rada Radvaň zosumarizovala svoje požiadavky a podnety z verejného stretnutia, konaného dňa 9.2.2017. Výsledky ankety a písomných podnetov od občanov nájdete v priložených súboroch. (Výsledky zosumarizoval pán Peter Rusnák). V tejto podobe Občiasnka rada zaslala svoje požiadavky aj predstaviteľom Mesta.