Novinky

Pridané 21.02.2019
Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru mestskej časti Banská Bystrica volebný obvod č. 6 (Radvaň) zo dňa 17. 01. 2019
Pridané 14.02.2019

Zmluvu o poskytnutí dotácie medzi mestom a OZ Za dôstojnú Radvaň  možno stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Pridané 07.01.2019
Anketa prebiehala v októbri 2018.
Pridané 09.01.2019
Občianska rada Radvaň pripravila anketu pre obyvateľov Bernolákovej ulice na párnych číslach. V piatich bytových domoch je celkom 308 bytov s 900 obyvateľmi.
Pridané 09.01.2019
V priloženom dokumente možno nájsť fotodokumentáciu o stave chodníkov po zime 2018.
Pridané 09.01.2019
Občianska rada Radvaň sa na svojom rokovaní dňa 7.6. 2018 zaoberala aj stavom stojísk kontajnerov na sídlisku Radvaň.
Pridané 09.01.2019
Občianska rada (OR) Radvaň na svojom verejnom zasadnutí dňa 19.6.2018 za účasti primátora Mesta sa oboznámila s návrhmi Mesta na riešenie Zariadenia opatrovateľskej služby Radvaň a denného centra pre obyvateľov Radvane. Po predstavení zámerov Mesta pánom primátorom nasledovali otázky obyvateľov Radvane a diskusia.

Stránky