Novinky

PROGRAM

Otvorenie

Zhodnotenie podujatia - Mikuláš pre deti

Rokovací poriadok Občianskej rady

Projekt verejného priestoru v Radvani

Výstavba schodov na Bernolákovej ulici

Rôzne - diskusia

PROGRAM

 1.  Otvorenie zasadnutia občianskej rady
 2.  Zeleň v Radvani
 3. Vyhodnotenie podujatia Večer Seniorov
 4. Príprava podujatia Mikuláš pre deti
 5. Príprava tlačeného spravodaja OR
 6. Rokovací poriadok OR
 7. Parkovacia politika na Bernolákovej ulici
 8. Plnenie úloh
 9. Diskusia, Záver
Členovia občianskej rady Radvaň pripravili pre skôr narodených Bystričanov krásne podujatie. Druhý ročník podujatia priniesol opäť veľa radosti, pohody a dobrej nálady.

PROGRAM
Otvorenie
Schálenie Rámcového plánu na rok 2017
Večer seniorov
Úprava zelene na sídlisku
Spolupráca s OZ Kaštieľ Radvanských
Rekonštrukcia športového areálu Základnej školy
Spoločenské priestory v škole, denné centrum
Podujatie - Mikuláš
Rôzne - diskusia

1. septembra sa v športovom areáli Základnej školy Radvaň konal Radvanský deň. Prinášame vám fotografie z tohto podujatia.

PROGRAM :
Otvorenie 
Radvanský deň ­ zhodnotenie 
Príprava podujatia pre seniorov 
Investičné akcie 
Rôzne 

Pozrite si najnovšiu štúdiu parkovacej politiky mesta.
Pozvánka na podujatie, ktoré sa uskutoční 1. septembra v areáli Základnej školy v Radvani.
Občianska rada Radvaň organizuje 1. septembra 2016 futbalový turnaj "O Radvanský pohár". V prílohách si môžete stiahnuť propozície a prihlášky k turnaju.

PROGRAM

 1. Otvorenie 
 2. Zhodnotenie podujatia MDD v Radvani 
 3. Organizovanie Radvanského dňa 
 4. Vytvorenie pracovných skupín 
 5. Slovo pre hostí 
 6. Problémy so zeleňou v Radvani 
 7. Destké ihrisko na Radvanskej ceste 
 8. Športový areál v Základnej škole v Radvani 
 9. Kontrola uznesení a poverení z júna 2016 
 10. Rôzne 

Stránky